Jobb

anlaggning_bild1Gräsmatta som krävde mycket klippning omgjord till torktålig äng med minimal skötsel.

Anläggningsjobb

Jag åtar mig de flesta typer av mindre och något större anläggningsjobb både till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och kommuner. Precis som i min egen trädgård försöker jag skapa fungerande planteringar efter de förutsättningar som redan finns på platsen. Med en anläggning och ett växtval som är utformad och noga utvalt för att ge det uttryck som passar i just den miljön skapas vackra och lättskötta planteringar. Områden som kan kännas helt hopplösa att göra något med kan med rätt kunskap bli helt fantastiska planteringar  och det är framförallt de utmaningarna som lockar mig mest.

Till privatpersoner kan jag erbjuda förslag för hela trädgården eller hjälp med att få ordning på något mindre område. Jag kan också skapa det där lilla extra som ett snyggt stenparti eller det exklusiva torvpartiet kan tillföra trädgården.

Bostadsrättsföreningar kan få hjälp med att skapa helhetslösningar för trivsamma innergårdar, välkomnande men ändå praktiska entréer och planteringar runt parkeringar och längs gångstråk. Övervuxna buskage kan bli frodiga lundmiljöer och med genomtänkta lösningar kan även den värsta slänt bli en pampig plantering. Jag lägger fokus på vackra lättskötta anläggningar som kan fungera för hyresgästernas olika behov.

Till företag kan jag erbjuda unika entrélösningar som gör att företaget sticker ut bland konkurrenterna och välkomnar kunderna. För personalen eller besökarna kan jag skapa trevliga uteplatser för inspiration eller avkoppling. För företag satsar jag ännu mer på att anlägga lösningar som kräver minimal skötsel. Anläggningar på hårdgjorda ytor, växtval för gröna tak, dagvattenlösningar och planteringar längs hårt trafikerade vägar och parkeringar är alltid spännande projekt.

För kommuner kommer jag gärna med förslag till offentliga platser, refuger och rondeller, gångstråk och alla andra ytor som kan lyftas fram med genomtänkta lösningar. Jag samarbetar gärna med befintlig personal för att få långsiktigt fungerande anläggningar.

Skötsel

Beroende på platsen, anläggningen och växtvalen behövs olika grader av skötsel. För rondeller och andra ytor där det bara finns utrymme för minimal skötsel krävs ibland att hela odlingsbädden byts ut och anläggningskostnaden kan därmed bli högre. På sådana ytor kan det räcka med tillsyn och ogräsrensning någon gång per säsong.

Andra anläggningar kan behöva ses över en gång i månaden under växtsäsongen för att ogräs inte ska få fäste. Även ytor med minimal skötsel mår bra av en kontinuerlig tillsyn. Om man är noggrann med skötseln i början så minskar oftast timmarna man behöver lägga på det i längden.

Vattning

Vattning är egentligen inte något jag funderar på. Mina anläggningar ska inte behöva vattnas förutom vid nyetablering och eventuellt under extrema väderförhållanden för att behålla en del av vigören i planteringen.

Gödsling

Beroende på platsen, anläggningen och växtvalen kan det årligen behöva tillföras någon form av gödsel eller toppdressing för att bäddarna inte ska utarmas i längden.

Priser

Jag åtar mig framförallt jobb i sydvästra Skåne med utgångspunkt från Malmö. Reseersättning tillkommer på alla jobb. Alla priserna är inklusive moms.

För anläggningsarbeten, plantering, skötsel och liknande tar jag 500 kr/timme.

För ett en timmes hembesök med ett muntligt förslag: 3000 kr.

För ett hembesök med ett skriftligt förslag som skickas i efterhand: från 9000 kr beroende på omfattningen.

Kostnaden för en anläggning varierar givetvis oerhört beroende på förutsättningarna och önskemålen.

För en ny perennplantering räknar jag med ungefär 300 kr/kvm för växtmaterial. Priset varierar beroende på vilket sortiment som önskas.

För övriga konsultuppdrag: 850 kr/timme.

Här kommer några exempel på olika anläggningar som jag har gjort. Jag har även anlagt odlingsbäddar i en del privata trädgårdar. Men det är framförallt i min egen trädgård som jag under 20 år har skaffat mig de erfarenheter som jag nu använder för andra projekt.

De senaste 15 åren har jag periodvis jobbat på Botaniska trädgården i Göteborg med olika projekt. Oftast har jag utvecklat anläggningarna tillsammans med Henrik Zetterlund som har stått för grundidéerna. Detaljerna och utförandet har jag påverkat under utförandet.

botan_kaktus

Kaktus och suckulenthuset.

botan_lok

Lökträdgården slotts_torvTorvpartier i klippträdgården.

malmo_torrt1

Vintern 2012-2013 fick jag möjligheten att anlägga en av tematrädgårdarna i Slottsträdgården i Malmö. Resultatet blev „Torrt och frodigt“, en kalkstensanläggning med sandbäddar. Tanken är att visa upp en mängd olika växter från olika stäpp och ökenområden som fungerar bra i vårt klimat. Förutsättningen är att man skapar en varm väldränerad miljö.